Techniek gasmeting van containers


Middels sondes en slangen worden luchtmengsels uit de container direct aangeboden aan onze verschillende meetinstrumenten. We gebruiken dus geen gaszakken en er is geen enkele tijdsvertraging hetgeen de meetresultaten zou kunnen beïnvloeden. Daarnaast worden de verbanden tussen de meetresultaten van de verschillende meetinstrumenten vastgesteld en waar nodig bevestigd door een meting met verschillende gasmeetbuizen.

 


GASMET DX4040

Uitgerust met een Gasmet DX4040 van Gasmet Technologies uit Helsinki, op basis van Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) biedt de Gasmet de mogelijkheid snel en betrouwbaar meer dan 300 gassen te meten. Uiteraard zijn de gassen die door de Douane en Inspectiediensten als standaard te bemeten worden beschouwd hierin opgenomen. Daarnaast biedt toegang tot de NIST library de mogelijkheid de referentiespectra van meer dan 5.000 gassen in de analyse te betrekken.

Gasmet Technologies Oy, Helsinki, Finland is ISO 9001:2008 en EN 15267-3 gecertificeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gasmet.com

 

                            

 


MULTIGASMONITOREN

Wij gebruiken meerdere multigasmonitoren met wisselende samenstelling. Zo zijn deze uitgerust met een 10,6 of 11.7 eV PID-lamp, een IR module voor het meten van CO2 en meerdere sensoren voor LEL, zuurstof, koolmonoxide, fosforwaterstof, ammoniak en zwavelwaterstof. 

 

 
 MEETDATA

Voorafgaand aan elke meting wordt een risicoanalyse gemaakt en worden stoffen die we op grond van de lading verwachten aan te treffen gelogd. Ditzelfde wordt gedaan met de uiteindelijk verkregen meetdata van de verschillende meetinstrumenten voor- en na analyse met referentiespectra uit de verschillende bibliotheken. Deze meetverantwoording wordt tezamen met de originele spectra van de Gasmet per meting digitaal gearchiveerd en voor een periode van 10 jaar opgeslagen. Reproduceerbaarheid van hetgeen u gerapporteerd is, is derhalve geborgd. Met een dagelijkse tot wekelijkse frequentie wordt de juiste werking van de meetapparatuur gecontroleerd en gelogd. Dit zelfde geldt voor de uitgevoerde kalibraties. 

 

 

 

STANDAARD EX/OX/TOX METING NEDERLAND 

 

Naam

Formule

Grenswaarden in ppm

Fosforwaterstof

PH3

0,1 TGG 8 0,2 TGG 15

Methylbromide

CH3Br

H 0,25

Sulfurylfluoride

SO2F2

2,4

Blauwzuur

HCN

H 0,9 TGG8 9 TGG 15

1.2 Dichloorethaan

C2H4Cl2

H 1,7

Chloorpicrine

CCl3NO2

0,1

Ammoniak

NH3

20 TGG 8 50 TGG 15

Formaldehyde

CH2O

0,1 TGG 8 0,4 TGG 15

Benzeen

C6H6

H 0.2

Tolueen

C7H8

40 TGG 8 100 TGG 15

Xyleen

C8H10

H 48 TGG 8 100 TGG 15

Styreen

C8H8

25

Koolmonoxide

CO

25

Kooldioxide

CO2

5000

Zuurstof

Tussen19-21 VOL%

 

LEL

Max 10%

Onderste explosiegrens