Techniek gasmeting van containers


Op de container meetstations maken we gebruik van hoogwaardige meetapparatuur om het gas te meten. 

 


GASMET DX4040

Na een testfase van 1 jaar met de mobiele meetstations Waalhaven en Rotterdam zijn sinds 9 juni 2016 alle meetstations uitgerust met een Gasmet DX4040 van Gasmet Technologies uit Helsinki. Op basis van Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) biedt de Gasmet de mogelijkheid snel en betrouwbaar meer dan 300 gassen te meten. Uiteraard zijn de gassen die door de Douane en Inspectiediensten als standaard te bemeten worden beschouwd hierin opgenomen. Daarnaast biedt toegang tot de NIST library de mogelijkheid de referentiespectra van meer dan 5.000 gassen in de analyse te betrekken.

Gasmet Technologies Oy, Helsinki, Finland is ISO 9001:2008 en EN 15267-3 gecertificeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gasmet.com

 

                            

 

FUMIDETEC 200

Het drive-in meetstation maakt tevens gebruik van een FumiDetec 200 mede ontwikkeld door het Institut fur UmweltTechnologien (IUT) uit Berlijn. De FumiDetec 200 gebruikt verschillende technologieën: GC-PID (GasChromatograaf - Photo Ionisatie Detector), IMS (Ionen Mobiliteits Spectrometer), IR (InfraRood)  en EC (ElectroChemische sensoren).

 

MULTIGASMONITOREN

Wij gebruiken verschillende multigasmonitoren met wisselende samenstelling. Zo zijn deze uitgerust met een 10,6 of 11.7 eV PID-lamp, een IR module voor het meten van CO2 en meerdere sensoren voor LEL, zuurstof, koolmonoxide, fosforwaterstof, ammoniak en zwavelwaterstof. Een multigasmonitor wordt ook gebruikt bij een meting op de meetstations. De sondes van de verschillende meetinstrumenten worden in dit geval op verschillende plaatsen in de container ingebracht. Door onze gasmeetkundigen worden de verbanden tussen meetresultaten vastgesteld.  

 

 

 

STANDAARD EX/OX/TOX METING NEDERLAND

 

Naam

Formule

Grenswaarden in ppm

Fosforwaterstof

PH3

0,1 TGG 8 0,2 TGG 15

Methylbromide

CH3Br

H 0,25

Sulfurylfluoride

SO2F2

2,4

Blauwzuur

HCN

H 0,9 TGG8 9 TGG 15

1.2 Dichloorethaan

C2H4Cl2

H 1,7

Chloorpicrine

CCl3NO2

0,1

Ammoniak

NH3

20 TGG 8 50 TGG 15

Formaldehyde

CH2O

0,1 TGG 8 0,4 TGG 15

Benzeen

C6H6

H 1

Tolueen

C7H8

40 TGG 8 100 TGG 15

Xyleen

C8H10

H 48 TGG 8 100 TGG 15

Styreen

C8H8

25

Koolmonoxide

CO

25

Kooldioxide

CO2

5000

Zuurstof

Tussen19-21 VOL%

 

LEL

Max 10%

Onderste explosiegrens