IPPC: ISPM 15 Methyl Bromide, Sulfuryl Fluorid en Dielectric Heating


Internationale afspraken tussen 179 landen ter bescherming van de flora zijn vastgelegd in de International Plant Protection Convention (IPPC). Het secretariaat wordt gevoerd door de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. In mei van dit jaar verscheen ISPM 15:2009 CPM-8 Draft.

Het gebruik van houten verpakkingsmaterialen in het internationaal goederenverkeer vormt een belangrijk risico in de verspreiding van ongewenste insecten (bijv. quarantainestatus Aziatische boktor).
De internationale afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in de International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) 15. Sinds acceptatie in het voorjaar van 2002 betekent dit o.a. dat het leeuwendeel van de houten verpakkingen in importcontainers bestemd voor de landen van de Europese Unie behandeld dienen te zijn overeenkomstig de standaard ISPM 15.

 

In de huidige standaard (ISPM 15:2009) zijn een tweetal behandelwijzen toegelaten:
1. Warmtebehandeling (heat treatment – HT: het verpakkingshout wordt tot in de kern tot ten minste 56 graden Celsius verwarmd gedurende een periode van minimaal 30 minuten) en
2. Begassing met methylbromide (MB: fumigatie met methylbromide gas waarbij de omgevingstemperatuur ten minste 10 graden Celsius bedraagt en de minimale duur van de begassing 24 uur).

Aangezien van methylbromide (synoniemen: broommethaan of monobroommethaan) bekend is dat het de ozonlaag aantast, is wereldwijd afgesproken (Montreal protocol) dat dit product wordt uitgefaseerd en behoudens kritische toepassingen niet meer gebruikt vanaf 2015. Al geruime tijd worden alternatieven onderzocht waaronder begassing met sulfurylfluoride (synoniem: sulfuryldifluoride) of een diëlektrische warmtebehandeling (middels o.a microgolf elektromagnetische straling) als vervanger van methylbromide kan worden opgenomen in ISPM 15.

In ISPM 15 CPM-8 Draft wordt voorgesteld diëlektrische verwarming (DH) toe telaten en naast de HT- behandeling te promoten. Sulfurylfluoride is niet opgenomen vanwege temperatuursbeperkingen, methylbromide nog wel maar waar mogelijk dient te worden omgezien naar alternatieven zoals opgenomen in de aanbevelingen CPM-3 / 2008.

De volledige teksten van ISPM 15 CPM-8 Draft en CPM-3/2008 kunt u vinden op de pagina downloads.